Relatietherapie

Elke relatie kent zijn ups en downs. Dat is een normaal fenomeen als je lang bij elkaar bent. Wanneer er steeds minder aandacht voor elkaar is, er verschillende behoeftes zijn of conflicten die zorgen voor verwijdering, kan het zinvol zijn om in relatietherapie te gaan. Praktijk Sprenger is gespecialiseerd om partners stap voor stap te begeleiden als de communicatie is vastgelopen.

Een goed gesprek kan helpen

In gesprekken onderzoeken we samen wat er speelt in jullie relatie, welke negatieve patronen er zijn ontstaan en wat ieders aandeel hierin is. Het doel is om samen te onderzoeken of de relatie nog kans van slagen heeft. Bij het ene stel blijkt er nog genoeg basis te zijn om samen verder te gaan en bij een ander stel concluderen de partners dat het beter is om elk hun eigen weg te gaan. Hiermee kunnen de gesprekken ook helpen.

Thema’s die in de therapie aan de orde komen zijn onder meer jullie communicatie en interactie, binding en hechting, empathie en emotionaliteit, boosheid en frustratie, omgaan met conflicten, intimiteit en seksualiteit.

Icoon met koppel

Denk aan relatietherapie 

  • Als je elkaar beter wilt begrijpen
  • Bij jaloezie en conflicten na ontrouw
  • Voor betere intimiteit en seksualiteit
  • Bij het doorbreken van negatieve patronen
  • Wanneer je op een goede manier uit elkaar wilt gaan

Heeft je relatie professionele hulp nodig? Ik kan jullie helpen.