Relatietherapie

Elke relatie kent zijn ups en downs. Dat is een normaal fenomeen als je lang bij elkaar bent. Wanneer er steeds minder aandacht voor elkaar is, er verschillende behoeftes zijn of conflicten die zorgen voor verwijdering, kan het zinvol zijn om in relatietherapie te gaan. Praktijk Sprenger is gespecialiseerd om partners stap voor stap te begeleiden als de communicatie is vastgelopen.

Een goed gesprek kan helpen

Soms volstaan een paar gesprekken. Het doel is om samen te onderzoeken of de relatie nog kans van slagen heeft. Bij het ene stel blijkt er nog genoeg basis te zijn om samen verder te gaan en bij een ander stel concluderen de partners dat het beter is om elk hun eigen weg te gaan. Hierbij kunnen de gesprekken helpen om op een goede manier uit elkaar te gaan.

Icoon met koppel

Denk aan relatietherapie 

  • Als u elkaar beter wilt begrijpen
  • Bij jaloezie en conflicten na ontrouw
  • Voor betere intimiteit en seksualiteit
  • Bij het doorbreken van negatieve patronen
  • Wanneer u op een goede manier uit elkaar wilt gaan

Heeft uw relatie professionele hulp nodig? Ik informeer u graag