Gezinstherapie

Binnen het gezin kan het soms niet lekker lopen. Als de zorgen te lang duren, kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden te boven gaan. Er ontstaan dan spanningen en klachten. Wacht niet te lang met het zoeken van hulp.

Systeemtherapie voor gezinsproblemen

Icoon met gezin

Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling. In systeemtherapie staat de interactie, communicatie en omgang met elkaar centraal en niet het individu. Het is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen.

De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin. Bij deze vorm van therapie is van belang dat ieder gezinslid zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgaan naar elkaar. Het gaat niet om wie gelijk heeft, maar om een goede manier te vinden elkaar te verstaan en te begrijpen.

Systeemtherapie kan ook bij individuele problemen een goede methode zijn, doordat de systeemtherapeut de hulpvraag altijd zal zien vanuit de interactie met anderen en de omgeving van het individu.

Effectief! Actieve en kortdurende gezinsprogramma’s!